jQuery selektori

jQuery selektori, galvenokārt, ir paņemti no CSS 1-3, kā arī izveidoti savi, kas deva labu instrumentu klāstu manipulācijām ar dokumenta elementiem.

Visu selektoru apraksts — api.jquery.com.

Ja klases vai atribūta vērtībā ir specsimboli (!"#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^`{|}~), tad tos vajag ekranizēt.
Piemēram, elementam ar id="foo.bar", selektors būs šāds $("#foo\.bar").

Vēl šajā sadaļā